Бланк довідка про зміни до плану спецфонду дод.14

бланк довідка про зміни до плану спецфонду дод.14
Для цілей цього Порядку орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів. Лімітна довідка — це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, передбачені чинним законодавством. Розпорядники бюджетних коштів мають право проводити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань і планами використання бюджетних коштів за наявності витягу органу казначейства, який підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку. Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів надання кредитів із загального фонду та планів спеціального фонду бюджету вносяться після внесення змін до розпису відповідного бюджету. Довідка, взята на облік органом казначейства, є невід’ємною частиною кошторису та плану асигнувань бюджетної установи. Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою.


Загальний фонд містить обсяг находжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету за класифікацією кредитування бюджету. Зведена фінансова звітність СЕС АР Крим, обласних СЕС, СЕС міст Києва та Севастополя підлягає обов’язковому візуванню у відповідних Головних управліннях Державного казначейства. Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів. При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі розрахункового документа «Призначення платежу» вказується код класифікації доходів бюджету. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів.

Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів. Оформляються зміни довідками про зміни до зазначених документів, які затверджуються керівником вищої установи та надсилаються відповідним установам нижчого рівня за формами, встановленими Міністерством фінансів. Фактична наявність штатних посад на початок року і на кінець року (гр. 4 і гр. 5) та середня кількість штатних посад (гр. 7) визначається по кількісному складу, включаючи осіб тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин. Для забезпечення можливості проведення контролю органи казначейства проводять реєстрацію та ведуть облік зазначених документів та їх зведених показників.

Похожие записи: